DOE MET ONS MEE
LEER MEER

Wereldwijde gemeenschap om de impact economie te realiseren

Velen erkennen de noodzaak om de economie te reconstrueren op een manier diewelvaart brengt aan iedereen, nu en in de toekomst, door gelijktijdig materiële welvaart, gezondheid en behoud van de natuur te genereren. Tot nu toe gaf deze reconstructie de noodzaak weer om de economie te transformeren om de belangrijkste langetermijnuitdagingen - honger, armoede, ongelijkheid - aan te pakken en langetermijncrises af te wenden, zoals klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.

Wij geloven dat het antwoord ligt in het realiseren van een impact economie, een markteconomie die de waarden, informatie en prikkels biedt die algemeen welzijn optimaliseren en mensen in staat stelt hun eigen voorkeuren, ideeën en projecten na te streven om aan hun behoeften te voldoen en een positieve impact op de samenleving te hebben.

Het realiseren van de impact economie vraagt om het ontwikkelen van de benodigde fundamenten, standaarden en beroepen. Zo'n ambitieuze agenda begint bij mensen en daarom willen we het realiseren van een impact economie mogelijk maken door het creëren van een wereldwijde gemeenschap van impactprofessionals die deze bouwstenen kan ontwikkelen.

Onze beoogde vijfjarenagenda (2020-2025) gaat over het bereiken van vijf belangrijke doelen:

 1. Breng een gemeenschap van leiders uit alle sectoren samen om de impact economie vorm te geven
 2. Ontwerp de fundamenten van de impact economie
 3. Ontwikkel concrete regelgevings- en beleidsvoorstellen voor de impact economie
 4. Incubeer een standaard voor impactverklaringen
 5. Leid een wereldwijde gemeenschap van impactprofessionals op

Stichting Impact Economy is een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)die voldoet aan de ANBI Voorwaarden.

Lees ons visiedocument door op het document te klikken.

Onze activiteiten

Impact-Weighted Accounts Framework

We zijn trots om aan te kondigen dat IEF aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het ontwikkelen van het Impact Weighted Accounts Framework (IWAF), een standaard die richtlijnen en definities biedt voor kwantificeren niet-financiële impact van organisaties. Hierdoor kunnen organisaties in hun jaarverslagen niet alleen de financiële verantwoording opnemen, maar ook de waardecreatie of -vermindering voor alle stakeholders van hun organisatie: medewerkers, klanten, het milieu en de bredere samenleving. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven die de IWAF-richtlijnen volgen, sturen op een doelgerichte en opzettelijke impact die de samenleving ten goede komt, terwijl ze hun eigen 'license to operate' waarborgen.

Dit raamwerk is het resultaat van een samenwerking van IEF met Harvard Business SchoolSingapore Managementuniversiteit, de Rotterdam School of Management en Impact Institute
Volg onderstaande link voor meer informatie en om de laatste versie van deze nieuwe standaard te downloaden.

Ga naar het Impact-weighted accounts framework

Eenentwintighonderd initiatief

Het Eenentwintighonderd Initiatief is een beweging van jongvolwassenen in opleiding voor een impacteconomie. Het doel is om de belangrijkste instellingen, commissies, raden van commissarissen en besturen te veranderen zodat werk, ondernemerschap, innovatie en technologie leiden tot welzijn. Uiteindelijk is het doel dat het financieel-economisch beleid in het jaar 2100 concreet zorgt voor een vitale samenleving en planeet. Uniek aan dit initiatief is dat nieuwe leiders de handen ineen slaan met huidige leiders.

Ga naar Eenentwintighonderd

Onze Adviesraad

De Adviesraad van de Impact Economy Foundation vertegenwoordigt de belangrijkste besluitvormers en vertegenwoordigers van belanghebbenden.

Jan Peter Balkenende

Corien Wortmann-Kool

Alexander Rinnooy Kan

Herman Wijffels

Ingrid Thijssen

Mervyn King

Barbara Baarsma

Paul Polman

Paul Polman

Laetitia Griffith

Steve Young

Peter Bakker

Mirjam van Praag

Mirjam van Praag

Onze Academische Raad

De Academische Raad van de Impact Economy Foundation vertegenwoordigt het academische veld van de Impact Economy.

Dirk Schoenmaker

George Serafeim

George Serafeim

Mijntje Luckerath

Mijntje Lückerath-Rovers

Rick van der Ploeg

David Fernandez

Dick de Waard

Leen Paapé

Leen Paapé

Arnold Tukker

Arnold Tukker

Derk Loorbach

Karen Maas

Sander Onderstal

Ons Bestuur

Het Bestuur van de Impact Economy Foundation vertegenwoordigt normstellers, praktijkmensen en academici.

Herman Mulder
Voorzitter van de raad

Teresa Fogelberg
Bestuurslid

Jan Truijens Martinez
Secretaris
Charles Evers
Penningmeester
Lidwin van Velden
Bestuurslid
Dirk Schoenmaker
Bestuurslid
Jolande Sap
Bestuurslid
Adrian de Groot Ruiz
Bestuurslid
Michel Scholte
Bestuurslid
Koen Eising

Koen Eising
Kwartiermeester

Doe mee met onze missie

De gemeenschap van impactprofessionals zal interdisciplinair zijn. Sommigen zijn toegewijde impactspecialisten, terwijl velen impactgeneralisten zijn, wiens kernverantwoordelijkheden zullen liggen op het gebied van strategie, financiën, rapportage, accountancy, marketing en R&D. Impactprofessionals komen uit het bedrijfsleven, de financiële wereld, de overheid, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld.

We willen aansluiten bij gelijkgestemde initiatieven. Daarnaast is er een vruchtbaar ecosysteem van bestaande organisaties die werken aan een aspect van impact, zoals rapportage, impact investing en impactmeting.

Help ons deze gemeenschap vorm te geven door deel te nemen aan onze rondetafelgesprekken om de strategie van IEF vorm te geven.

Individuen kunnen IEF op de volgende manieren steunen:

 • Als Lid van de AdviesraadGeeft advies aan het bestuur van IEF in deze fase.
 • Als Raadslid. Drukt de bereidheid uit om lid te worden van een van de toekomstige werkgroepen en raden, bijvoorbeeld door vanuit een professionele hoedanigheid advies te geven over open source-werk van IEF.
 • Als VakgenootDruk uw steun en bereidheid uit om lid te worden van onze community-in-ontwikkeling.

Organisaties kunnen op de volgende manieren samenwerken met IEF:

 • Als Oprichtende partnerHelp de community op te zetten.
 • Als Strategische samenwerking.Samen werken aan strategie, lobby en financiering.
 • Als EndossantSpreek uw steun uit.
DOE MET ONS MEE

PUBLICATIES

Impact-Weighted Accounts Framework

Het Impact-Weighted Accounts Framework heeft tot doel de leemte op te vullen van een ontbrekende internationale standaard voor impactrapportage. Klik hier om het raamwerk en de ondersteunende documenten te lezen

Workshopverslag Duurzaamheidsrapportage

Workshopverslag Duurzaamheidsrapportage

IEF & ECGI organiseerden in december 2020 een workshop over de IFRS-consulting over duurzaamheidsverslaglegging. Click hier om het verslag van die workshop te lezen.

Commentaarbrief IFRS Consultatie Duurzaamheidsverslaglegging

IEF is van mening dat accounting en rapportage over multi-capital, multi-stakeholder impact cruciaal is voor goed functionerende markten in een duurzame economie. Klik hier om onze commentaarbrief te lezen.

Markten geschikt maken voor SDG-doel

Toekomstgerichte geïntegreerde rapportage (inclusief geverifieerde impactverklaringen) zou de norm moeten worden. Klik hier om het volledige artikel in de Financial Investigator te lezen.

Verklaring EU-overleg over herziening NFRD

De transitie naar een Impact Economy versnellen met de Next Gen NFRD. Klik hier om onze verklaring en het volledige consultatiedocument te lezen.

Stichting Visiepapier Impact Economy

We willen de economie voor de 21e eeuw reconstrueren. Klik hier om ons visiedocument te lezen.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

EMAIL ONS
ABONNEREN