We bereiden momenteel de openbare raadpleging van dit werk voor start gepland in april 2022. We kijken uit naar al uw input over hoe we het Framework dan kunnen verbeteren.

Waarom Impact-Weighted Accounts?

In ons huidige systeem wordt te vaak financiële waarde gecreëerd ten koste van van de samenleving en het milieu. We kunnen ons niet veroorloven om dat te doen. Organisaties zijn op weg naar het creëren van duurzame waarde. Organisaties die achterop raken dreigen in de (nabije) toekomst hun 'license to operate' te verliezen.

Het managen van duurzame waardecreatie is onmogelijk zonder deze eerst te meten. Dat is echter een uitdaging: 

  • Hoe (niet-financiële) waarde betrouwbaar meten en vergelijken? 
  • Hoe betrek je belanghebbenden en zorg je ervoor dat organisaties handelen? 

Duurzame waarde kan worden gemeten aan de hand van effecten. Impacts laten zien hoe activiteiten van invloed zijn op het maatschappelijk welzijn en de natuurlijke omgeving. Impacts kunnen verschillende soorten waarde weerspiegelen (financieel, gefabriceerd, intellectueel, menselijk, sociaal en relationeel) en omvatten effecten op verschillende belanghebbenden.

Impact-Weighted Accounts - of IWAs - zijn een manier voor organisaties om hun impact te kwantificeren. De acceptatie van het opstellen en publiceren van IWAs is een belangrijke stap in de transformatie van onze economie naar een impacteconomie: een duurzame economie die waarde creëert voor iedereen.

Wat zijn impactgewogen rekeningen?

Impact-Weighted Accounts (of IWAs) vormen een aanvulling op traditionele financiële rekeningen. Ze voegen informatie over effecten toe via kwantitatieve en getaxeerde rekeningen. Dit toont de waardecreatie of -reductie aan alle stakeholders van een organisatie: medewerkers, klanten, het milieu en de bredere samenleving. IWA's hebben een brede kijk op waarde. Het omvat financieel, geproduceerd, intellectueel, natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal.  

IWA's hebben twee key accounts: 

  • De Geïntegreerde winst en verlies (IP&L) breidt de “normale” P&L uit. Het toont alle effecten op stakeholders in één jaar. 
  • De Geïntegreerde balans (IBaS) verlengt de “normale” balans. Het toont impact activa en passiva. 

IWA's helpen bedrijven bij het sturen op doelgerichte en opzettelijke impact die de samenleving ten goede komt, terwijl ze hun eigen 'license to operate' waarborgen.

Waarom een raamwerk voor impactgewogen rekeningen?

Het Impact-Weighted Accounts Framework is bedoeld om de leemte op te vullen van een ontbrekende internationale standaard die zorgt voor volledige en consistente IWAs. IWAF bouwt voort op concepten uit andere (niet-)financiële rapportagestandaarden en identificeerde vijf veelvoorkomende onderwerpen van (niet-financiële) impactbeoordeling.

De IWAF beantwoordt deze gemeenschappelijke uitdagingen met tien principes om ervoor te zorgen dat IWAs impactbeslissingen informeren. De onderwerpen en principes van IWAF zijn weergegeven in de figuur. 

Leesgids IWAF

Leesgids

De Impact Economy Foundation presenteert met trots het Impact-Weighted Accounts Framework, ondersteund door de Samenvatting van IWAF, de Inleiding tot IWAF, en de Conceptueel raamwerk.

We bereiden momenteel de openbare raadpleging van dit werk voor vanaf april 2022

In dit overleg kunt u uw mening geven over de documenten. Deze laatste feedbackronde wordt gebruikt om aan het eind van het jaar de officiële versie van IWAF te maken. Deze officiële versie zal worden gebruikt om toekomstige beleidsontwikkelingen te informeren en kan door bedrijven worden gebruikt om een impactgewogen jaarrekening te maken voor het jaarverslag van 2022 en later.

Downloads

Dankbetuigingen

IWAF is geschreven namens de Impact- Economy Stichting door A. o . , experts van Harvard Business School, Singapore Management University, Rotterdam School of Management en Impact Instituut . 

SMU-logo
HBS-IWAI-Logo
RSM-logo
Impact-Instituut-logo

NEEM CONTACT MET ONS OP

EMAIL ONS
ABONNEREN