Impact Economy Foundation en Infrabedrijven starten Sectorsamenwerking Sturen op Brede Welvaart

AMSTERDAM, 8 januari 2024 – Vandaag start de Sectorsamenwerking ‘Sturen op Brede Welvaart’. De Impact Economy Foundation slaat de handen ineen met de infrabedrijven Alliander, Stedin, Enexis en Gasunie, samen met NGinfra. Werner Schouten, directeur Impact Economy Foundation: ‘We willen brede welvaart tot een centraal begrip maken in ondernemend Nederland.’

Met de langjarige samenwerking hebben de infrabedrijven als doel de energietransitie ecologisch en sociaalrechtvaardig vorm te geven, met brede welvaart als leidraad. Hiervoor gaan de infrabedrijven brede maatschappelijke impact verankeren in de kern van de besluitvorming en rapporteren ze transparant over de impact op de maatschappij. Samenwerken stelt de infrabedrijven in staat van elkaar te leren en sneller vooruitgang te boeken op het gebied van brede welvaart. 

“We zien steeds meer organisaties die uitgebreid rapporteren over de eigen impact op de samenleving, onder andere op basis van het Impact-Weighted Accounts Framework. Maar rapportage alleen verandert de wereld niet. Om te komen tot een fundamenteel duurzame economie is het essentieel dat we naast financiële waarde ook waarden als gezondheid, klimaat, biodiversiteit en eerlijke lonen chefsache maken in al onze besluiten. Deze samenwerking is daarin een voorbeeld door sociale, menselijke en natuurlijke waarde te verankeren in de sturing van de organisaties”, aldus Schouten. 

Gedurende desamenwerking willen de infrastructuurbedrijven niet alleen binnen hun eigen organisaties sturen op brede welvaart, maar zetten de samenwerkingspartners zich er ook voor in om brede welvaart een centraal begrip te maken in ondernemend Nederland. “Het doel van een onderneming zou moeten zijn om maatschappelijke uitdagingen op te lossen en bij te dragen aan welzijn en kwaliteit van leven. We willen daarvoor brede welvaart een leidend principe maken in ondernemend Nederland. Een dergelijke verandering kan alleen tot stand komen met de betrokkenheid van andere sectoren. Daarom nodigen we andere sectoren graag uit om dit voorbeeld te volgen.”  

Concreet heeft de samenwerking als doel om gezamenlijk: 

  1.   Brede maatschappelijke impact te verankeren in de sturing van de deelnemende organisaties. 
  2.   Op geharmoniseerde wijze maatschappelijke impact te meten en te rapporteren. 
  3.   Cross-sectorale samenwerking voor brede welvaart op te zetten en aan te jagen. 

Daarmee bereiken we voor de samenleving dat: 

  1.  De (energie)transities ecologisch en sociaal-rechtvaardig worden vormgegeven met brede welvaart als uitgangspunt. 
  2.  Het transparant en duidelijk is hoe infrabedrijven rapporteren en sturen op positieve maatschappelijke impact voor de samenleving.

De Impact Economy Foundation is coördinator van de samenwerking en draagt bij met expertise over de Impact Economie, impactondernemerschap en impact management. NGinfra, een bestaand samenwerkingsverband tussen infrabeheerders, draagt binnen de samenwerking zorg voor de verbinding met de wetenschap.

Lees hier meer!