Nationale Conferentie Brede Welvaart: ‘de tijd dringt, samen aan de bak met sturen op brede welvaart’

3 oktober 2022

AMSTERDAM – Binnen het bedrijfsleven en de overheid bestaat een groeiende interesse voor brede welvaart. De cocktail van uitdagingen in de maatschappij vereist namelijk van bedrijven en overheden dat de creatie van een positieve maatschappelijke impact wordt verweven in de kern van de strategie. Maar hoe stuur je als bedrijf of (lokale) overheid op het creëren van brede welvaart?

Tijdens de eerste Nationale Conferentie Brede Welvaart (georganiseerd door Impact Economy Foundation, VNO-NCW, Alliander, Amsterdam Impact, City Deal Impact Ondernemen en Impact Institute) kwamen bestuurders van het bedrijfsleven en (lokale) overheden samen over het onderwerp brede welvaart.  Hoewel er steeds meer aandacht is voor brede welvaart, zijn de instrumenten om concreet te sturen op maatschappelijke impact nog in ontwikkeling. Onder leiding van dagvoorzitter Hajar Yagkoubi stonden de bestuurders daarom stil bij (de opkomst van) instrumenten voor het ‘sturen op brede welvaart’, zoals de maatschappelijke jaarrekening, de generatietoets en impact remuneratie. Door inspiratie, ervaringen uit de praktijk en het smeden van coalities zijn sprongen voorwaarts gemaakt in het sturen op brede welvaart.

Impact economie

“Sturen op brede welvaart betekent dat we niet alleen meten, rapporteren en sturen op financieel kapitaal, maar ook op sociaal, menselijk en natuurlijk kapitaal. Door dit gezamenlijk te doen, bouwen we aan een impact economie: een economie waarin werk, innovatie en ondernemerschap bijdraagt aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. Zo zetten we de race naar de bodem om in een race naar de top voor brede welvaart”, aldus Werner Schouten, directeur van de Impact Economy Foundation, die de conferentie opende.

Samen aan de slag

Maarten Otto, CEO van Alliander, nam het publiek mee in zijn ervaringen, lessen en dilemma’s met het sturen op brede welvaart binnen Alliander. Volgens Otto is de focus op brede welvaart essentieel voor een ‘inclusieve en ecologische energietransitie. Daarnaast moet je regels in twijfel durven trekken.’

Dat er haast is geboden bij het sturen op brede welvaart werd duidelijk in het panelgesprek. Het thema versnelling stond centraal: hoe gaan we met brede welvaart van buzz-word naar breakthrough? Sandra Phlippen (hoofdeconome ABN Amro), Michel Scholte (director Impact Institute), Jeroen Joon (voorzitter City Deal Impact Ondernemen), Sofyan Mbarki (wethouder Economische Zaken, gemeente Amsterdam) en Maarten Otto (CEO Alliander) spraken over de manier waarop overheid en bedrijfsleven samen deze versnelling kunnen realiseren.

Na verdiepende praktijksessies van onder andere ABN Amro, Amsterdam Impact en VNO-NCW en een gloedvol betoog van Paul Polman (voormalig CEO Unilever) over net-positive bedrijven was het voor alle deelnemers zonneklaar: sturen op brede welvaart is een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen aan de bak dus! De deelnemers vulden daarom een persoonlijk commitment voor actie voor brede welvaart in. Jeroen Joon, voorzitter van de City Deal Impact Ondernemen, stelde als ambitie om alle ondernemingen in 2031 impact ondernemingen te maken.

Zoektocht naar ‘Chief Value Officer van het jaar’

Om deze versnelling verder aan te jagen eindigde de conferentie met de lancering van de zoektocht naar de Chief Value Officer van het jaar (CVO) aangekondigd. Een CVO is een executive die niet alleen kijkt naar financiële waardecreatie, maar naar maatschappelijke waardecreatie (de combinatie van sociaal, menselijk, natuurlijk en financieel kapitaal). Op de Nationale Conferentie Brede Welvaart in 2023 zal voor het eerst de award voor de CVO van het jaar worden uitgereikt. Vanaf vandaag kunnen executives worden genomineerd voor de award www.cvovanhetjaar.nl.

Bekijk op www.conferentiebredewelvaart.nl een impressie van de dag en meer informatie over de zoektocht naar de Chief Value Officer van het jaar.

De Nationale Conferentie Brede Welvaart is een initiatief van de Impact Economy Foundation, in samenwerking met ABN Amro, Alliander, Amsterdam Impact, City Deal Impact Ondernemen, Impact Institute, Netwerk 2100 en VNO-NCW.