Nationale Conferentie Brede Welvaart

Koplopers van de impact economie

De Nationale Conferentie Brede Welvaart is dé plek voor topbestuurders en senior professionals uit bedrijfsleven en (lokale) overheden die willen sturen op brede welvaart.

Binnen de overheid en het bedrijfsleven bestaat een groeiende interesse voor Brede Welvaart. Maar hoe stuur je als bedrijf of (lokale) overheid op het creëren van brede welvaart? Tijdens de jaarlijkse Nationale Conferentie Brede Welvaart komen topbestuurders en senior professionals bijeen om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Door inspiratie, voorbeelden uit de praktijk, het delen van instrumenten en het smeden van coalities maken we sprongen voorwaarts in het sturen op brede welvaart.  
Zo bouwen we aan een impact economie, een economie waarin werk, innovatie en ondernemerschap bijdraagt aan het creëren van brede welvaart voor iedereen. Het is een economie die wordt gedreven door een brede definitie van waarde en een positieve impact heeft op de samenleving als geheel. 

Terugblik Editie 2022

Conferentie Brede Welvaart 2022

De Nationale Conferentie Brede Welvaart 2022 vond plaats op 3 oktober. Deze eerste editie stond in het teken van de koplopers van de impact economie: wie zijn het? Wat doen ze al? Welke instrumenten gebruiken ze? En hoe kunnen we de overgang naar de impact economie versnellen zodat we brede welvaart creëren voor iedereen?

Tijdens de eerste Nationale Conferentie Brede Welvaart (georganiseerd door Impact Economy Foundation, VNO-NCW, Alliander, Amsterdam Impact, City Deal Impact Ondernemen en Impact Institute) kwamen bestuurders van het bedrijfsleven en (lokale) overheden samen over het onderwerp brede welvaart.  Hoewel er steeds meer aandacht is voor brede welvaart, zijn de instrumenten om concreet te sturen op maatschappelijke impact nog in ontwikkeling. Onder leiding van dagvoorzitter Hajar Yagkoubi stonden de bestuurders daarom stil bij (de opkomst van) instrumenten voor het ‘sturen op brede welvaart’, zoals de maatschappelijke jaarrekening, de generatietoets en impact remuneratie. Door inspiratie, ervaringen uit de praktijk en het smeden van coalities zijn sprongen voorwaarts gemaakt in het sturen op brede welvaart.

Met bijdragen van onder andere:

 • Paul Polman (voormalig CEO Unilever)
 • Sandra Phlippen (hoofdeconome ABN Amro)
 • Pauline van der Meer Mohr (voorzitter monitoring commissie Corporate Governance)
 • Maarten Otto (CEO Alliander) 
 • Jeroen Joon (voorzitter City Deal Impact Ondernemen)
 • Sofyan Mbarki (wethouder Economische Zaken, gemeente Amsterdam) en 
 • Michel Scholte (director Impact Institute)
 • Werner Schouten (directeur Impact Economy Foundation)

Om de versnelling naar de impact economie aan te jagen eindigde de conferentie met de lancering van de zoektocht naar de Chief Value Officer van het jaar (CVO) aangekondigd. Een CVO is een executive die niet alleen kijkt naar financiële waardecreatie, maar naar maatschappelijke waardecreatie (de combinatie van sociaal, menselijk, natuurlijk en financieel kapitaal). Op de Nationale Conferentie Brede Welvaart in 2023 zal voor het eerst de award voor de CVO van het jaar worden uitgereikt. Nomineer nu een executive voor de award op www.cvovanhetjaar.nl.

Nomineren

Afbeeldingen

Fotograaf: Freek van den Bergh

Meer Afbeeldingen

Speech Paul Polman – Net-positive business & Impact

Presentaties

Maarten Otto
Adrian de Groot Ruiz & Eszter Vitorino

Een initiatief van

Programma partners

Netwerk partners

Programma 2022

CONTACT US

CONTACT US
Subscribe

Info

 • E-mail: info@impacteconomyfoundation.org
 • RSIN: 860162710
 • Click here to read the IEF Policy Plan (Dutch)

The Impact Economy Foundation is a Public Benefit Organisation (Dutch: Algemeen Nut Beogende InstellingANBI) and complies with the ANBI Conditions.

Download the Impact Economy Foundation annual accounts 2021.