2100 STARTER PACK

Starter Pack

Netwerk 2100 bouwt de beweging van huidige en aspirant bestuurders die samen strijden voor het sturen op brede welvaart binnen de bestuurskamer in Nederland en daarbuiten! Om de beweging zo groot mogelijk te maken, hebben we een online starter pack ontwikkeld voor iedereen die aan de slag wil gaan met het sturen op impact voor 2100. In dit startpakket nemen we je mee in de mindset, de tools en de acties die we moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat wij bouwen aan een impact economie waarin werk, innovatie en ondernemerschap bijdraagt aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen en het creëren van brede welvaart voor iedereen.

Wie zijn de mensen die jou voor zijn gegaan en voor wie doen we dit? Kijk eerst deze video, want impact maken we samen. 

 

Bouwen aan de 22e eeuw

Deel 1: de Noodzaak

We worden geconfronteerd met een giftige cocktail aan maatschappelijke uitdagingen. De gevolgen van het eindeloos afwentelen van kosten op de maatschappij worden steeds voelbaarder en groter.In de video neemt Werner je mee in de key topics en vraagt aandacht voor de uitdagingen van de huidige markteconomie en waarom de huidige aanpak niet meer werkt. Vervolgens wordt toegelicht welke koers wel impact gaat hebben, namelijk de impact economie.


Video’s

Video 2 – De Noodzaak

Video 3 – Over 2100

Aan de slag! – Reflectievragen

Onderzoek jouw drijfveren en ambities en breng deze in verbinding met 2100 zodat ze elkaar versterken. Het is essentieel om langetermijnperspectief te nemen op jouw carrière. Doorgaans overschatten we namelijk wat we op de korte termijn kunt realiseren, maar onderschatten we wat we individueel en als beweging op de lange termijn samen kunnen realiseren. 2100’ers richten zich daarom op het doelgericht werken binnen hun carrière.

Je zou je carrière kunnen zien als blokjes van ieder één week. Tot aan 2100 heb jij meer dan 4.000 weken aan kansen voor je liggen. 4.000 weken aan tijd om kennis te ontwikkelen, posities te bekleden en impact te hebben. Kan je nagaan hoeveel je kunt bereiken wanneer je doelgericht aan de slag gaat.

De onderstaande reflectievragen helpen jou om dit scherp te krijgen:

 1. Waarvan kom je tot leven en heb jij passie over? Stel jezelf die vraag een aantal keren en schrijf je antwoorden op. Dat mogen best meerdere dingen zijn.
 2. Probeer eens tot een top 5 van je drijfveren te komen. Dit zijn vaak werkwoorden, activiteiten die jou aansporen om in beweging te komen.
 3. Kijkend naar jouw passies en drijfveren, in welk gebied/sector/domein wil je verandering maken?
 4. Wat is jouw ambitie op de langere termijn voor jouw carrière? Beschrijf welke functies jij bekleedt in 2040? Waar sta je dan? Welke functie? Welke impact heb je gemaakt?

Deel 2: Impact Economie in vogelvlucht

Een centraal element van Netwerk 2100 is het manifest. Deze module richt zich op twee belangrijke elementen uit het manifest: sturen op impact met de maatschappelijke jaarrekening en het gebruiken van echte prijzen. Experts Adrian de Groot Ruiz en Michel Scholte lichten toe welke instrumenten we hiervoor kunnen gebruiken, wat de voordelen daarvan zijn en wat het effect is voor bedrijven en organisaties. De must reads bieden je verdieping over het Impact-Weighted Accounts Framework en true pricing.

Video’s

Video 2 – Impact Accounting – Adrian de Groot Ruiz

Video 3 – True Pricing – Michel Scholte

Aan de slag!

Nu je kennis hebt opgedaan van de impact economie zoomen we in op jouw kennisgebied. Wat is grootste winst die daar kan worden behaald en hoe ga jij daar aan bijdragen? Je kunt de volgende vragen daarvoor gebruiken:

 • Waar liggen de grootste kans, waar is de grootste maatschappelijke winst te behalen jouw focusgebied?
 • Wat zouden de eerste stappen kunnen zijn om hieraan bij te dragen?
 • Wat heb jij nodig om deze stappen te kunnen maken?
 • Wie is voor jou een voorbeeld wat betreft impact maken?

Aan de slag in jouw organisatie. Wat andere 2100’ers deden:

 • Binnen het netwerk vragen wie er ervaring heeft met het introduceren van tools als de maatschappelijke jaarrekening, impact weighted accounts en true pricing.
 • Trek het bestuur van jouw werkgever (kan via de ondernemersraad gedaan worden) aan de mouw om aandacht te vragen voor sturen op impact / true pricing / maatschappelijke jaarrekening.
 • Benader commissarissen binnen of buiten je organisatie en challenge ze op brede welvaart.

Deel 3: Impact als professional

Hoe werkt de transitie naar de impact economie binnen bedrijven en de overheid? Deze module gaat in op wat 2100’ers doen om hun weg naar de bestuurskamer te vinden en daar invloed uit te oefenen. Julie van Boven, Mert Kumru en Michel Scholte delen hun visie en ervaring op hoe zij dit zelf doen én hoe zij dit met 2100 doen.


Key factors van deze module zijn de weg verkennen naar de bestuurskamer, de key competenties van een 2100’er en de manier waarop 2100 is georganiseerd. Op elke positie kun jij met jouw missie invloed uitoefenen en bijdragen naar de transitie naar de impact economie. Om jouw impact te vergroten is het belangrijk te weten wat de competenties zijn waarmee een 2100’er zich onderscheidt en daarmee de weg naar de bestuurskamer weet te vinden.

Video’s

Video 2 – Impact binnen bedrijven – Julia van Boven

Video 3 – Besturen als 2100’er

Video 4 – Over Netwerk 2100

Aan de slag!

In een eerdere module heb je voor jezelf bepaald in welke positie je wilt belanden, welke impact je wilt maken met jouw carrière en hoe je daarmee stuurt op impact. Nu gaan we verder werken aan de condities die nodig zijn om daar te komen.


Beeld jezelf het volgende in:
Het is 2035 en je neemt een moment om stil te staan bij je leven hoe dat is. Hoe oud ben je?
Wat voor posities bekleed je en in welke sector? Welke impact maak jij?
Je bent op dit punt gekomen met een reden, omdat je bepaalde kapitalen voor jezelf hebt ontwikkeld. Nu maken we het concreet: Welke kapitalen moet je in de komende 5 jaar opbouwen om daar te komen?

Aan de slag in jouw organisatie. Wat andere 2100’ers deden:

 • Menselijk kapitaal (welke sociale en persoonlijke vaardigheden, kwaliteiten, talenten moet je ontwikkelen om hier te komen?)
 • Sociaal kapitaal (welke contacten heb je nodig om in die positie van invloed te komen? Wie zijn de key players in jouw focusgebied?)
 • Intellectueel kapitaal (wat is de kennis die je op moet doen over een bepaald onderwerp?)

Nu je scherp hebt welke kapitalen je in de komende jaren moet opbouwen is het tijd om over te gaan tot actie:

 • Wat ga jij het komende jaar doen om te bouwen aan deze kapitalen?
 • Analyseer wat de belangrijkste posities van invloed zijn (RvCs / RvTs) binnen jouw sector. Waar ga jij op richten? En hoe ga je daar komen?

Deel 4: Corporate Governance & Impact

Deze module duikt in de omgeving waar de impact moet gaan plaatsvinden: de bestuurskamer. We gaan het hebben over corporate governance. Corporate governance is hoe goed bestuur van ondernemingen en het toezicht daarop wordt gedefinieerd. Dit is een centraal onderdeel van het netwerk 2100, want wij willen de bestuurskamers veranderen en bestuurders klaarstomen om te meten en sturen op impact.


In deze module duiken we met multi-commissaris en voorzitter van de monitoring commissie Corporate Governance, Pauline van der Meer Mohr, in de corporate governance code, de dynamiek in bestuurskamer en de impact die je daar kunt hebben.

Video’s

Video 2 – Corporate governance & invloed – Pauline van der Meer Mohr

Video 3 – Corporate Governance & Impact – Pauline van der Meer Mohr

Video 4 – Terugblik

Aan de slag!

Commissaris of toezichthouder word je niet overnight. Daarom hebben wij de Impactladder ontwikkeld. Dit is een ladder met 6 treden waarmee je kunt toegroeien naar een commissarisrol. Twee to do’s voor de impactladder:

 • Eerder heb jij de meest invloedrijke actoren in jouw focusgebied verkend. Verken nu de stappen op de Impactladder (zie volgende pagina voor uitgebreide uitleg) en kies op welke treden jij je het komende half jaar gaatfocussen binnen jouw focusgebied (dit zul je gaan afstemmen met de commissaris/bestuurder in kwestie). Kijk vooral naar stappen 4 t/m 6. 
 • Benader like-minded commissarissen (uit het netwerk of daarbuiten) om aan de slag te gaan met de stappen op de Impactladder

Deel 5: Systeemverandering

De afgelopen modules gingen over het transformeren van ‘business as usual’- bestuurskamers naar impactbestuurskamers. De veranderagenda voor de impact economie is echter véél groter dan dat. In deze module lichten we een tipje van de sluier over de verschillende andere dimensies van verandering die nodig zijn om tot een impact economie te komen. Het vereist dat we de bouwstenen van de huidige economie, zoals de corporatiestructuur of ons belastingstelsel, in twijfel moeten trekken en moeten veranderen.

Video’s

CONTACT US

CONTACT US
Subscribe

Info

 • E-mail: info@impacteconomyfoundation.org
 • RSIN: 860162710
 • Click here to read the IEF Policy Plan (Dutch)

The Impact Economy Foundation is a Public Benefit Organisation (Dutch: Algemeen Nut Beogende InstellingANBI) and complies with the ANBI Conditions.